Tanker om Mode / Stil / Bæredygtighed

Blog

Bæredygtig afskaffelse af din skrotbil

wrecked vehicle

Vidste du, at over 90% af din skrotbil genanvendes? Når det kommer til skrotning af din bil, er det vigtigt at sikre, at processen sker på en bæredygtig måde, der ikke belaster vores natur unødigt. Hos os sikrer vi, at din skrotbil behandles med omtanke og respekt for miljøet.

 

Miljøvenlig skrotning

 

Miljøbehandling og skrotning af din skrotbil foregår med omhu og i overensstemmelse med skærpede krav fastsat af Miljøstyrelsen. Alle vores ophuggere er godkendte af Miljøstyrelsen og er ISO14001 certificerede, hvilket betyder, at de skal overholde strenge krav til miljøhensyn under skrotningen af biler.

 

Hvad indebærer bæredygtig skrotning?

  • Aftapning af væsker: Olie, benzin og andre væsker aftappes korrekt for at undgå forurening af miljøet.
  • Affaldssortering: Batterier, kviksølvs-kontakter, dæk, trykbeholdere og andre dele afmonteres og affaldssorteres, så de kan bortskaffes på forsvarlig vis.
  • Genanvendelse af dele: Alle dele opbevares forsvarligt med henblik på genanvendelse, og en række reservedele genbruges i stedet for at producere nye.
  • Genanvendelse af metaller: Jern og andre metaller i bilen omsmeltes og genanvendes, hvilket bidrager til en mere cirkulær økonomi og reducerer behovet for ny produktion.

 

Fakta om bæredygtig skrotning

Vidste du

  • I 2022 blev der skrottet 80.387 biler.
  • 77.426 bilejere modtog skrotningspræmie for deres biler.
  • 223 ophuggere stod for miljøbehandlingen af bilerne.
  • 76.982 ton materialer blev sendt til genbrug eller genanvendelse.

 

Ved at vælge bæredygtig skrotning sikrer du ikke kun en ansvarlig bortskaffelse af din bil, men bidrager også til beskyttelse af miljøet og fremme af en mere bæredygtig fremtid. Lad os sammen gøre en forskel og skrot din bil på en ansvarlig måde. Læs mere om hvordan du kommer af med din skrotbil på mest miljørigtige måde her

Recommended Articles