Tanker om Mode / Stil / Bæredygtighed

Blog

Bliv klogere på piskesmæld og dine muligheder for erstatning

Har du været impliceret i en trafikulykke, eller har du på andre måder pådraget et piskesmæld, så kan du være berettiget til erstatning fra andre instanser end dit eget forsikringsselskab.

 

Mulighederne for erstatning ved symptomer på piskesmæld afhænger dog af forskellige faktorer, og det kan som privatperson være svært og uoverskueligt at navigere i de gældende love og regler på området.

 

I samarbejde med STORM Advokatfirma hjælper vi dig derfor med at blive klogere på dine muligheder og kommer med gode råd til, hvordan du bør forholde dig til en eventuel erstatningssag.

Hvad er piskesmæld?

Et piskesmæld skyldes en pludselig kraftpåvirkning af nakkens og halsens bløddele, ligesom det også kan karakteriseres som en forvridning af halshvirvelsøjlen.

 

De typiske symptomer på piskesmæld er smerter i nakke og skuldre, samt ømhed i musklerne i ryggen. Mange oplever også hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, ligesom et piskesmæld også kan manifestere sig psykisk som angst eller fobi.

 

Rent lægeligt er piskesmæld dog nærmest umuligt at dokumentere, da det ikke er en lidelse, man kan påvise hverken ved hjælp af røntgen, scanninger eller lignende. Derfor er det også vigtigt, at man sørger for at få noteret de smerter og gener, man oplever efter en ulykke, hos egen læge, så de fremgår i ens journal.

 

Jo hurtigere man kommer til læge med symptomer på piskesmæld, jo bedre er man stillet i en eventuel erstatningssag.

Hvor stor en erstatning kan man få ved piskesmæld?

Som udgangspunkt er det svært at komme med et estimat på, hvor meget man som skadelidt kan forvente at få tilkendt i erstatning. Summen afhænger nemlig af, hvem der kan holdes ansvarlig for ulykken, samt hvilke fysiske, psykiske, økonomiske og sociale konsekvenser skaden har haft.

 

Når det drejer sig om personskader, er det altid en fordel at søge råd og vejledning ved advokater med speciale i personskade og erstatning. Erstatningsadvokaterne har nemlig det fulde overblik over, hvilke erstatningsposter der gælder i hvilke tilfælde, samt hvilke myndigheder, selskaber eller personer, man kan rette erstatningskrav mod.

 

I sager, der handler specifikt om erstatning ved symptomer på piskesmæld, kan man som udgangspunkt søge om erstatning til udgifter til behandling, ligesom man kan være berettiget til erstatning for tabt erhvervsevne og en eventuel godtgørelse for varige mén.

 

Vær dog opmærksom på, at der først kan være tale om erstatning for varige mén, såfremt den skade, man har pådraget sig, ikke kan behandles, og dermed må anses for værende livsvarig. En sådan vurdering og bedømmelse kan først ske tidligst ét år efter, at skaden er sket.

Recommended Articles